Запослени

СПИСАК НАСТАВНИКА ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ГРЉАН

Директор Школе

Јасмина Фировић

Енглески језик

Соња Николић
Даниела Бојовић

Историја

Сандра Станковић

Хемија

Оливера Виденовић

Информатика и рачунарство

Млађан Николић
Весна Миловић

Учитељ

Жаклина Младеновић
Студенка Станчуловић
Анка Рашић
Сузана Ђорђевић
Весна Миленовић

Учитељ

Иван Костић
Десимирка Манојловић
Татјана Петровић
Аполија Маринковић
Бранислава Божиловић
Анка Ивановић

Италијански језик

Марина Станојловић Мирчић
Милена Панић

Географија

Емина Јаковљевић

Ликовна култура

Предраг Милошевић
Јелена Милојковић

Библиотекар

Соња Николић

Српски језик

Марија Стевановић
Томислав Цимбаљевић

Биологија

Славица Илић

Музичка култура

Марија Радуловић

Веронаука

Златко Здравковић

Педагог

Катарина Лукић

Математика

Ана Вукојевић

Физика

Бобана Миљковић

ТиТ

Млађан Николић
Дејан Ранђеловић

Физичко и здравствено васпитање

Миломир Ранђеловић
Драгана Калиновић Јовица Милосављевић